Skip to main content

Uygulamalar »toolBalancer«

Kapsamlı standart işlevler de dahil olmak üzere 1 veya 2 düzlemde hızlı ve kolay balanslama işlemi için grafik kullanıcı arayüzüne sahip sezgisel yazılım.

Yazılım, dokunmatik ekran üzerinden rahat çalıştırılabilir.

Milin açısal konumu monitörde grafik olarak gösterilir.

Balans düzeltmesi “Farklı ağırlıklar„
Balanssızlıklar ağırlıklar takılarak veya çıkarılarak dengelenir (örn. balans vidaları). Mevcut ağırlık setlerini belirleme imkanı dahil.

Balans düzeltmesi “Ağırlıkları kaydırma„
Balans yüzüklerinin veya kanal somunlarının çevrilerek balanssızlığın düzeltilmesi.

Balans düzeltmesi “Radyal delme„
Balanssızlık radyal delme yoluyla dengelenir. Deliklerin sayısı, açısal konumu ve derinliği otomatik olarak hesaplanır.

Balans düzeltmesi “Frezeleme„
Dengesizlik radyal, tanjant veya eksenel frezeleme ile dengelenir.

Balans düzeltmesi “Eksenel delme„
Balanssızlık eksenel delme yoluyla dengelenir. Deliklerin sayısı, açısal konumu ve derinliği otomatik olarak hesaplanır.

Lazer ışını aracılığıyla takım tutucuda balanssızlık ve düzeltme pozisyonu gösterilir.

Bir düzlemde dengesizliği ölçmek ve balanslamak için (statik).

İki düzlemde dengesizliği ölçmek ve balanslamak için (dinamik).

Etiket basımı
Ölçüm sonuçları 1 veya 2 düzlemde ZOLLER termal etiket yazıcısından sağlanır.

Protokol baskısı
Ölçüm protokolleri lazer yazıcı çıktısı veya .pdf dosyası olarak sağlanır. Düzenleme fonksiyonu dahildir.

Ölçüm verilerini dışa aktarma
Ölçüm verileri CSV biçiminde otomatik dışa aktarılabilir.

Dijital etkinlikler için MYZOLLER portalını ziyaret edin, başka üstün ZOLLER teknolojileri mağazada